Wat is een funnel en wat is het voordeel hiervan?

door | mei 28, 2021 | Funnel, Marketing | 0 Reacties

Een funnel is een “Marketingmodel” die je kan vergelijken met een trechter. In deze trechter komen potentiële klanten in terecht. Deze trechter geeft het verloop weer van het proces waar je klant doorheen gaat vanaf het moment dat een potentiële klant met jou in contact komt tot het moment dat hij effectief een aankoop doet.

Een potentiële klant of lead zoals dat ook wel genoemd wordt zal niet zomaar klant worden. Er moeten eerst een aantal stappen doorlopen worden voor een lead effectief klant zal worden bij jou. Dat begint bij een zekere interesse van waaruit je een vertrouwensband gaat opbouwen. Pas wanneer er echt vertrouwen is zal iemand klant worden.

Hoe is een funnel opgebouwd?

Een funnel bestaat uit 4 stappen. Deze stappen worden hieronder even kort toegelicht:

Stap 1: Bewustzijn van een “Probleem”

De eerste stap is mensen bewust maken dat er een “Probleem” of een vraag bestaat. Daarvoor moet je ervoor zorgen dat je mensen hun aandacht probeert te krijgen. Dat kan je heel gemakkelijk doen via Sociale media.

Stap 2: Interesse proberen te vangen

De tweede stap bestaat erin om de interesse te pakken te krijgen van potentiële klanten. Soms zijn potentiële klanten zich al bewust van een behoefte maar soms ook niet. Denk maar aan de hogere aanvragen die de bouw krijgt voor de aanleg van een terras of een zwembad. Mensen zijn zich al bewust van een “Probleem” of vraag en handelen daar naar.

Stap 3: Verlangen proberen op te weken

De derde stap is een soort filter. Hiermee filter je “ideale” klanten uit alle mensen die in de funnel zitten. Je laat hun zien wat je te bieden hebt maar ook wat de voordelen zijn als ze effectief bij jou gaan kopen. Door te laten zien wat je “waarde” is, laat je een verlangen ontstaan bij je “grootste” fans en zo creëer je klanten die ook klant zullen blijven op langere termijn.

Stap 4: De “ACTIE”-fase

De vierde stap is de laatste stap. In deze stap gaan potentiële klanten over tot aankoop. Offertes worden goedgekeurd, overeenkomsten worden getekend, voorschotten worden betaald en aankopen worden gedaan.

Wat is hier nu het voordeel van?

Als je zorgt dat je bedrijf op deze manier opgebouwd wordt zal je een duurzaam online bedrijf opbouwen waar je altijd op verder zal kunnen blijven bouwen. Daarnaast zal het ook een stroom aan klanten opleveren waar je steeds minder moet voor doen om het op gang te krijgen.

Alle energie die je in het begin steekt om het op te bouwen zal zich steeds meer kunnen verschuiven naar de klantenservice na aankoop. Door te zorgen voor een automatische klantenstroom zal je steeds potentiële klanten in de funnel hebben zitten.

Warme groeten

Heb je een website nodig om een online bedrijf te beginnen?

Heb je een website nodig om een online bedrijf te beginnen?

Nee, je hebt geen website nodig om een online bedrijf te beginnen maar als je een duurzame basis wil opbouwen voor je bedrijf is een opt-in pagina, bedankpagina en verkoopspagina wel een must. De beste en goedkoopste methode is een eigen website met deze 3 pagina’s...